Miesięczne archiwum: Lipiec 2015

Lista 44 sukcesów koalicji PO-PSL

1) Afera taśmowa;
2) Afera hazardowa;
3) Afera wyciągowa;
4) Afera stadionowa;
5) Afera autostradowa;
6) Afera stoczniowa;
7) Afera Amber Gold;
8) Afera Elewarru;
9) Afera z informatyzacją MSW;
10) Afera z budową gazoportu w Świnoujściu oraz dostawami gazu z Kataru;
11) Afera z budową elektrowni atomowej (od 5 lat trwa „wybieranie” jej lokalizacji, a kasa dla zarządów specjalnych spółek leci);
12) Afera z celowym opóźnieniem publikacji przez Rządowe Centrum Legislacji ustawy o rajach podatkowych;
13) Grabież Polakom połowy oszczędności emerytalnych zgromadzonych w OFE (153 mld zł);
14) Wydłużenie obowiązku pracy (wieku emerytalnego) o 7 lat u kobiet i o 2 lata u mężczyzn;
15) Rozrost biurokracji (sto tysięcy nowych etatów);
16) Drastyczny wzrost zadłużenia kraju (z 530 mld zł do blisko 1 bln zł);
17) Podniesienie VAT-u na wszystko;
18) Podwyższenie o 1/3 składki rentowej (ZUS) dla przedsiębiorców;
19) Zamrożenie na 8 lat kwoty wolnej od podatku, kwot uzyskania przychodu oraz progów podatkowych;
20) Podniesienie akcyzy na paliwo;
21) Likwidacja ulg podatkowych (budowlana, internetowa);
22) Zmniejszenie o 1/3 zasiłku pogrzebowego;
23) Wprowadzenie nowego podatku paliwowego – tzw. opłaty zapasowej;
24) Nałożenie na Lasy Państwowe haraczu w postaci podatku od przychodu (a nie dochodu!);
25) Prace nad wprowadzeniem podatku smartfonowego i tabletowego;
26) Prace nad wprowadzeniem podatku audiowizualnego;
27) Przyjęcie zabójczego dla polskiej gospodarki pakietu klimatycznego;
28) Zgoda na wprowadzenie do Polski GMO;
29) Przyjęcie ustawy o ograniczeniu dostępu obywateli do informacji publicznej;
30) Przyjęcie ustawy o ograniczeniu wolności zgromadzeń;
31) Przyjęcie ustawy o „bratniej pomocy” (tzw. ustawa 1066);
32) Spuszczenie w sejmowym klozecie kilku milionów podpisów złożonych pod obywatelskimi inicjatywami referendalno-ustawodawczymi;
33) Utajnienie raportu o nieprawidłowościach w ZUS, do jakich doszło w latach 2008-2013;
34) Próba nocnej zmiany Konstytucji RP, która umożliwiłaby sprzedaż Lasów Państwowych;
35) Doprowadzenie do tragicznego stanu publicznej służby zdrowia (czekanie po kilka lat na wizytę u lekarza specjalisty);
36) Podpisanie z Rosją niekorzystnej umowy gazowej (najdroższy gaz w Europie!);
37) Blisko 3-letni paraliż legislacyjny w sprawie wydobywania gazu łupkowego
38) Drenaż Funduszu Rezerwy Demograficznej;
39) Wyprzedaż majątku narodowego za ponad 65 mld zł (w tym spółek strategicznych, takich jak Azoty Tarnów);
40) Ograniczenie potencjału militarnego kraju;
41) Brak przemyślanej i suwerennej polityki zagranicznej;
42) Wszechobecny nepotyzm i kolesiostwo (tysiące stanowisk opłacanych z publicznej kasy dla platformianych kolesi).
43) Afera solna. Zamiast soli spożywczej jedliśmy sól przeznaczoną do posypywania dróg. Nikt za to nie poniósł konsekwencji.
44) Afera lekowa. Przez bierność kolejnych rządów Platformy Obywatelskiej z Polski wywieziono leki o wartości 5 mld. zł. Medykamenty trafiały m.in. do niemieckich aptek, a polski pacjent szukać musiał droższych zamienników.

Dokument dot. E-Sądu z roku 2012, sporządzony dla Ruchu Palikota (E-Sąd pod sąd!)

Projekt AL 2012 / (AntyLublin) 2012.

2 miliony lewicowych wyborców do zdobycia przez Ruch Palikota

Dwumilionowy problem, którym nikt na lewicy się jeszcze nie zajmował.

Albo też

Ustawa o umorzeniu długów śmieciowych”

jak również wiele tematów do interpelacji,
pikiet,
akcji obywatelskich,

obrony wykluczonych,

cyberwalki,
przedstawiania niskiego poziomu Tuskowego prawa

itd.

Skrócony opis problemu.

(1000 wyroków na minutę- szybciej tylko w Katyniu)

Widok od strony obywateli.

Od roku 2010 funkcjonuje Elektroniczny Sąd w Lublinie.

W 2 lata wydał ponad 2 000 000 /dwa miliony!/ wyroków

Dokładny opis „procedury sądowej” znajduje się w artykule Mateusza Cieślaka z tygodnika NIE nr 6/2012, załączony do wglądu. (Tylko 1 strona, warto przeczytać przed dalszym czytaniem Projektu AL.)

Większość wydawanych wyroków są to sprawy długów śmieciowych zakupionych przez hurtowo od TP SA i PZU przez polskie (Kruk SA) i zagraniczne firmy windykacyjne (EOS Hamburg).

Generalnie są to wierzytelności przedawnione, których w normalny sądzie dochodzić już nie można, natomiast E-sąd dzięki sztuczko prawnym wydaje taśmowo wyroki przeciwko obywatelom.

Podczas procedury prawnej firmy windykacyjne wyłudzają wyrok lub prawomocny nakaz zapłaty poprzez na przykład:

-wysyłanie korespondencji na adresy sprzed 10 lat

-wykorzystanie niezrozumiałego bełkotu prawnego w pismach dla oszukania osób bezbronnych czy starszych

-zastraszanie telefoniczne przez pracowników infolinii

Ponadto sąd orzeka rażąco wysokie koszty adwokackie w wysokości naruszającej elementarne zasady współżycia społecznego.

Największa fala wyroków, ponad 1 milion, została wydana w roku 2011 i wkrótce zaczną one wchodzić do realnej windykacji.

Diagnoza-źródło problemu -niespójne prawo.

W polskim prawie generalnie obowiązuje czynnik przedawnienia kary, zatarcia wpisu o skazaniu, czy przedawnienia należności podatkowych i ZUS.

Po upływie 5 lat należności podatkowe i ZUS się przedawniają i podatnik może wrócić na łono społeczeństwa i dalej dawać społeczny wkład.

5 lat po zakończeniu kary skazany ma znów czystą kartotekę karalności i może wrócić na łono społeczeństwa.

Po 25 latach nawet najcięższe przestępstwa kodeksu karnego się przedawniają

Inaczej jest jest z należnościami cywilnymi.

Jeśli w sprawie o zaległy rachunek telefoniczny sprzed 15 lat zostanie wydany wyrok sądowy, to posiadacz tego wyroku może egzekwować swoją należność aż do śmierci dłużnika, a nawet może dochodzić od jego dzieci na 7 pokoleń naprzód.

Wydany przez E Sąd tytuł „Prawomocny Nakaz Zapłaty” NIGDY się nie przedawnia.

Tak jest przy obowiązującym kodeksie cywilnym, pochodzącym z roku 1937 (!).

Sprawa nie była by warta uwagi, ale na skutek działań E-sądu liczba osób przeciwko którym wystawiono lipne tytuły egzekucyjne sięga juz setek tysięcy.

Po drugiej stronie stoi kilka firm windykacyjnych. Niektóre są zagraniczne albo należą do nieujawniających się osób.

Ocena moralna problemu:

Generalnie obywatele powinni płacić swoje długi ale…

 1. Wiele wyroków E Sądu zostało wyłudzonych wbrew duchowi i literze prawa:

  poprzez proste, nieuczciwe chwyty:

-wysyłanie pism na adresy sprzed 10 lat

-uznawanie listów poleconych wysłanych za doręczone

-inne nadużycia wobec osób starszych i bezbronnych

 1. Wyrok E Sądu sprawia, że rzekomo niezapłacony rachunek za telefon sprzed 10 lat w kwocie 100zł zamienia się w 5.000 należności na nakazie.
 2. Wiele wyroków nie zostało by wydanych, gdyby sąd na własne oczy zobaczył, że windykatorzy pozywają o przedawnione rachunki sprzed 10 lat, albo tez przedstawiają „kopie kserokopii” jako dowód zawarcia umowy ubezpieczeniowej sprzed 10 lat.
 3. Wiele ofiar E Sądu to osoby starsze i bezbronne którym akwizytorzy wciskali 10 lat temu na przykład subskrypcję Readers Digest albo lipną zmianę operatora telefonicznego.

PONADTO:

Jeśli w tym roku Polska i Unia umorzyła Grecji 50% zadłużenia, mnóstwo milionów $$$, i uznajemy to za moralne, to powinniśmy tez rozwiązać problem długów śmieciowych polskich obywateli.

Diagnoza -rozwiązanie problemu.

”Ustawa o umorzeniu długów śmieciowych”

Należy wprowadzić do kodeksu cywilnego przedawnienie należności cywilnych.

”Ustawę o umorzeniu długów śmieciowych”

Obecnie istnieje pojęcie przedawnienia, ale tylko w tym sensie, ze pozew o zapłatę rachunku za telefon można składać w terminie 3 lat, a innych należności 5 lat. Jeśli dłużnik podniesie w sądzie fakt przedawnienia to sąd pozew odrzuci. Jeśli dłużnik nie przyjdzie do sądu bo był chory, albo zawiadomienie wysłano pod lipny adres, to sąd wyda nakaz zgodnie z żądaniem wierzyciela.

Po uzyskaniu prawomocnego nakazu zapłaty wierzytelność NIGDY się nie przedawnia.

Ciąży na dłużniku do końca życia i przechodzi w spadku na jego dzieci.

Należy wprowadzić prostą i zrozumiałą dla każdego obywatela zasadę:

Niezapłacony na czas rachunek za telefon przedawnia się po upływie lat 3.

Należności cywilne przedawniają się po 3 latach od chwili powstania. (np data rachunku)

Przepis kodeksu cywilnego wprowadzony w roku 1937 (!) słusznie chronił wierzycieli, ale były to inne czasy.

Nawet Stalin nie wydawał 1.000 wyroków na minutę.

Korzyści polityczne dla Ruchu Palikota

z podjęcia ”Ustawy o umorzeniu długów śmieciowych”

 1. Ten temat nie był podnoszony dotychczas przez nikogo na lewicy ani prawicy.
 2. Dwa miliony wydanych wyroków, bomba tyka.
 3. Dwa miliony wyborców czeka.
 4. W roku, w którym darowano Grecji 50% zadłużenia a banki trwoniące pieniądze na „subprime loans” czyli „śmieciowe długi hipoteczne” dostały potężne, liczące kilkaset miliardów $, rządowe dofinansowania, należy jasno powiedzieć, że kodeks z roku 1937 jest zbyt dobry dla wierzycieli a zbyty okrutny dla dłużników.
 5. Nie możemy traktować dłużników gorzej niż morderców.
 6. Przebaczenie i darowanie długów jest zgodne z nauczaniem Jana Pawła II.
 7. Nieprzebaczanie to cecha PiS’ u . PiS to zło.
 8. Tuskowa ustawa o upadłości konsumenckiej nie funkcjonuje wcale.(5 osób w 2011)
 9. Temat dotyczy 2 milionów obywateli i zostanie podniesiony przez media gdy zacznie nabrzmiewać wrzód bezwzględnej egzekucji.
 10. Istnieje dużo możliwości budowania ruchu społecznego w oparciu o ten temat
 11. Można doradzać na dyżurach w biurach osobom poszkodowanym i budować ruch
 12. Duża możliwość akcji internetowej
 13. Możliwości organizacji pikiet przed sądami oraz firmami windykacyjnymi.
 14. Pokażemy, że Tusk idzie na pasku banków i ubezpieczeń.

Dokument poufny, wydrukowano w 2 egzemplarzach jak dotąd, do wiadomości 2 posłów RP. Proszę rozważnie nim dysponować.

Pozdrawiam

Projektant.

Kontakt telefoniczny podaliśmy w dzisiejszym emailu.